Ny undersökning visar ränteläget för brf:er

I mars skickade Egrannar ut en enkät för att kartlägga ränteläget för bostadsrättsföreningar i Sverige. Anledningen var att undersöka hur bostadsrättsföreningar upplever kontakten med banker och om de tycker att räntorna ligger på en bra nivå.

40 procent av de svarande tycker att räntan på föreningens lån är för höga eller mycket för höga. 60 procent är nöjda med räntan. Det visar sig också att 35 procent av de svarande tycker att det är svårt eller mycket svårt att förhandla om räntan med banken. Samtidigt som 40 procent tycker att det är lätt.

Undersökningen visar också att det är stor skillnad mellan högsta och lägsta räntan som erbjuds för lån. Exempelvis för lån med 5 års löptid är den lägsta räntan 1,7 procent och den högsta över 4 procent. Medelräntan ligger på 2,9 procent.

För lån med 3 månaders bindningstid var den lägsta räntan 0,95% och den högsta var 2,35%. Medelräntan var 1,62%.

Läs hela undersökningen: Ränteläget för bostadsrättsföreningar