Var tredje villig att hyra ut bostaden

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att en av tre svenskar kan tänka sig att hyra ut bostaden under begränsade perioder. I den bostadsbrist som råder i stora delar av landet, kan uthyrning vara en del av lösningen, enligt If.

– Att hyra ut är en bra chans till extra inkomster som kan finansiera ägandet. Med nuvarande skatteregler kan man tjäna upp till 40 000 kronor utan att behöva ta upp det i deklarationen för beskattning. Det finns även fler avdrag att göra. Å andra sidan får man räkna med större slitage, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en kommentar.

Allra mest positiva till uthyrning är unga personer och hushåll med barn. Däremot är äldre betydligt mer tveksamma att hyra ut bostaden till främlingar, bara var femte person över 55 år kan tänka sig en sådan lösning.

Innan en uthyrning finns det emellertid en del saker som uthyraren bör ha i åtanke. If har därför tagit fram en checklista:

  • Airbnb och andra uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i det skyddet.
  • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren.
  • Ta reda på skattereglerna.
  • Gör en inventering av bostaden. Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
  • Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.
  • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I dessa ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
  • Skriv ett ordentligt avtal där det står vad som gäller kring städning och inventarier etc.
  • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få rätt försäkring.
  • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Annars kan det vara olagligt.
  • Din tillfälliga hyresgäst behöver ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad, eftersom din hemförsäkring inte gäller för hyresgästen.