Måste du tåla grannar som spikar mitt i natten?

Barn som skriker, hög musik eller grannar som hamrar mitt i natten. Vad måste man tåla av sina grannar? Svaret är inte helt enkelt.

Grannar som väsnas mitt i natten, är det tillåtet? Svaret är inte helt enkelt, eftersom det beror lite på vd just din förening kommit överens om. Men det finns viss vägledning i bostadsrättslagen, förklarar Anette Krising Brolin, jurist på Bostadsrätterna, på organisationens hemsida.

– Det står formulerat i bostadsrättslagen att vi ska ta hänsyn till våra grannar, säger hon.

Vad det innebär mer exakt är upp till varje förening att enas om i föreningens stadgar. En vanlig regel är att man inte ska väsnas efter klockan 22. Om det ändas väsnas är bästa sättet dialog, sedan kan föreningen behöva vända sig till en jurist.

– Återkommande störningar i tillräcklig omfattning kan leda till uppsägning av bostadsrätten, och den som stör kan behöva flytta. Bestrids uppsägningen, blir det en fråga för domstolen. Men oftast slutar det i något slags förlikning, säger Anette Krising Brolin på Bostadsrätternas hemsida.

– Det bästa är att först prata med grannen, därefter med styrelsen, som fattar beslut om vilka åtgärder de kan gå vidare med, fortsätter hon.