Kan föreningen förbjuda fyrverkerier och smällare?

En del gillar dem, andra avskyr dem. Fyrverkerier och smällare är en vattendelare i bostadsrättsföreningar. Så vilka regler gäller? Kan ens en bostadsrättsförening förbjuda smällare och raketer?

När det gäller fyrverkerier/smällare måste man till att börja med vara 18 år för att köpa, inneha och avfyra dem, skriver Riksbyggen på sin hemsida. Fyrverkerier som ”låter som främsta effekt”, det vill säga mer ljud och mindre ljus är inte tillåtet i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan ju låta, men så länge ljudet är en bieeffekt är det tillåtet.  

Fyrverkerier kan behöva ha tillstånd från polisen för att avfyras, eftersom det kan innebära en olägenhet för andra. Många kommuner har dock godkänt att man skjuter iväg fyrverkerier på nyårsafton, skriver Riksbyggen. Men kolla med kommunen för att veta vad som gäller just där du bor.

Kan BRF.er som inte gillar fyrverkerier och smällare lägga in sitt veto?
Svaret är att föreningen kan skapa ordningsregler för att styra användningen av dessa produkter, men för att reglerna ska vara giltiga måste vara rimliga, det vill säga ligga i samklang med ortens seder och beslutas om i demokratisk ordning.

”Vi brukar rekommendera att man fattar beslut om ordningsregler på stämma, för att förankra beslutet så väl som möjligt inom föreningen”, skriver Riksbyggen på sin hemsida.  

”En ordningsregel som helt och hållet förbjuder användandet av fyrverkerier, alla dagar på året, skulle sannolikt varken ses som rimlig eller i överensstämmelse med ortens sed. Det är helt enkelt för vanligt med fyrverkerier på nyårsafton för att det ska gå att förbjuda. Smällare däremot är ju redan otillåtet, så det kan föreningen absolut förbjuda”, skriver organisationen vidare.

Men om en boende skjuter iväg en enstaka raket kan det inte leda till några större konsekvenser, och inte leda till vräkning och sådana saker.

Dialog i föreningen är det bästa. En del tycker det är roligt med fyrverkerier, andra ömmar för hundar och annat.

”Kanske kan föreningen (precis som kommunerna) komma överens om vissa tider då fyrverkerier är tillåtet? Man kanske kan anordna en gemensam avfyrningsplats?”, menar Riksbyggen.

Foto: Mostphotos