FI varnar för höga hushållsskulder

Allt fler hushåll amorterar och nya bolånetagare lånar mindre och köper billigare än tidigare. Det visar Finansinspektionens Bolånerapport.

Rapporten visar även att många svenskar har fortsatt höga skulder, något om enligt Finansinspektionen kan innebära risker för både hushåll och banker.

”Nya bolånetagare som påverkas av det skärpta amorteringskravet lånade mindre och köpte billigare bostäder än vad de skulle ha gjort utan regleringen. Däremot ökade nya bolånetagares genomsnittliga belåningsgrad 2018 efter att ha minskat under flera år. En fortsatt hög andel av nya bolånetagare har en hög skuld i förhållande till sin inkomst eller i förhållande till sin bostads värde”, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Foto: Mostphotos