Advokaten svarar: Vilka nya lagar är bra att ha koll på inför året?

Fråga: Hej! Vi undrar vad det kommer för nya lagar som kan vara bra för föreningar att ha koll på efter årsskiftet? 

Svar:
Hej!
Nytt år och nya regler! När man tittar framåt in på 2018 kan man konstatera att det kommer vissa lagändringar som kan påverka en bostadsrättsförening, men det är inga stora förändringar på gång. Den allra mest omtalade är kanske den nya dataskyddsförordningen som kallas GDPR. Den innebär skärpta regler för dem som lagrar personuppgifter. Kraftiga sanktioner kan drabba den som lagrar personuppgifter på ett sätt som strider mot förordningen. Förordningen träder ikraft den 25 maj 2018. Det kan vara lämpligt att någon i styrelsen får gå en utbildning rörande dessa nya regler, så att föreningens register och hantering av personuppgifter lever upp till reglerna.
Lantmäteriet planerar att rensa sina register rörande servitut, och de avtalsservitut (dvs. där servitutet grundar sig på en överenskommelse mellan fastighetsägarna) som är inskrivna i fastighetsregistret före 1 juli 1968 kan behöva förnyas för att finnas kvar. Det är därför bra om alla fastighetsägare, dvs. även bostadsrättsföreningar, går igenom sina servitut under 2018 och begär förnyelse hos Lantmäteriet om det finns gamla avtalsservitut. Kontakta Lantmäteriet så hjälper de till.
Det har lagts ett förslag om ny lag om ekonomiska föreningar som föreslås träda ikraft den 1 juli 2018. Lagen gäller för bostadsrättsföreningar, och förslaget är tänkt att innebära förenklingar för föreningarna. Lagen ska bli mer översiktlig och mer pedagogisk. En annan ändring är att antalet obligatoriska uppgifter för stadgarna minskar, men detta har mindre betydelse för befintliga bostadsrättsföreningar. Lagen är ännu inte godkänd av riksdagen.