Sex tips för att lyckas med badrumsrenoveringen

Många drömmer om det perfekta badrummet. Men utan rätt förberedelser kan drömmen sluta med ett hål i plånboken och ett badrum som inte alls motsvarar förväntningarna. Egrannar listar de viktigaste sakerna att tänka på.

Det kan vara ett omfattande projekt att renovera badrummet, och det kan kosta en hel del pengar. Många svenskar går runt med stora visioner om hur badrummet ska bli, men slarvar med förberedelserna, vilket kan straffa sig.

Bristande planering, slarviga beställningar och okunskap är ofta förklaringar när renoveringen går fel. I värsta fall slutar badrumsrenoveringen med en konflikt med hantverkarfirman.

De vanligaste skadorna vid badrumsrenoveringar uppstår, enligt Anticimex, i rör- och ledningssystem samt tätskikt och beror oftast på att uppdraget inte är fackmässigt utfört.

Det finns alltså en hel del att tänka innan en renovering dras igång.

  • Till exempel kan det vara smart att välja en totalansvarig entreprenör, som är kontaktbar under hela renoveringen. När du har fått en offert bör du kolla upp referenser och kontrollera så att entreprenören har behörighet och kan erbjuda garantier. Skriv sedan ett avtal med allt som ingår i uppdraget, och allt som inte ingår.
  • Dokumentera så mycket som möjligt under renoveringen, med bilder och mejlutväxlingar. Några moment är det bra att ha extra koll på. Till exempel att hela golvet lutar mot golvbrunnen, att rörgenomföringar är korrekt utförda och att frånluftsventilation finns.
  • Det gäller att vara tydlig med vad man har köpt. Det är viktigt att skriva kontrakt med hantverkarna innan arbetet sätter igång, om kvalitetskrav, betalning och så vidare. Det finns så kallade hantverkarformulär som går att ladda ned på Byggkeramikrådets hemsida.Annars kan det hända att man har målat upp en bild av badrummet i sitt huvud men får ett helt annat.
  • Betala aldrig i förskott.
  • När renoveringen är klar och badrummet färdigställt är det viktigt att se till att du får ett kvalitetsdokument av entreprenören. Det är beviset på att arbetet är gjort enligt branschreglerna och uppfyller myndighetskrav och så vidare. Utan ett kvalitetsdokument kan du råka illa ut. Det är en värdehandling för den som köper renoveringen. Utan kvalitetsdokumentet kan det vara svårt att få ersättning från försäkringsbolag och så vidare.
  • Vid större renoveringar, när flera hantverkargrupper är involverade, bör dessutom besiktning göras.

Läs Byggkeramikrådets kompletta checklista inför badrumsrenoveringen

Foto: Flickr.com (Stenbolaget.se)