Trend: Kommuner köper bostadsrätter till flyktingar

Trenden är tydlig. För att lösa den akuta bostadsbristen har flera av landets kommuner börjat köpa bostadsrätter till nyanlända flyktingar. Men frågan väcker känslor.

Bland annat Malmö stad var tidigt ute, vilket Egrannar tidigare har skrivit om. Där handlar det om drygt 50 bostadsrätter som är tänkta att fungera som tillfälliga boenden i väntan på att flyktingarna köar för en egen hyresrätt.

Även i Stockholm har ett flertal kommuner börjat köpa bostadsrätter för att lösa den akuta bostadsbristen. Exempelvis Vallentuna kommun kommer under året ha köpt 20 bostadsrätter för totalt 39 miljoner kronor, enligt en kartläggning som Aftonbladet gjorde i slutet av augusti. Liknande initiativ har tagits i Täby, Danderyd, Lidingö. Sammanlagt planerar ett antal kommuner att investera nära 100 miljoner kronor på bostadsköp till nyanlända, enligt granskningen som bygger på svar från 177 kommuner.

Detta har mottagits på olika sätt. Generellt sett har det ur ett integrationsperspektiv setts som ett lovvärt initiativ, även av kommuner som inte köpt bostadsrätter på det här sättet. Men i media har det också rapporterats om en oro för att storskaliga köp av bostadsrätter kommer att driva upp bostadsrättspriserna. Men Henrik Kelfve kommunikationschef i Vallentuna kommun, menar att oron är överdriven.

– Kommunen köper inte lägenheter i de högre prisklasserna och går inte med i budgivningar som sticker i väg – det tror jag är i väldigt begränsad omfattning, sade han till Aftonbladet i slutet av augusti.

Även bland de berörda bostadsrättsföreningarna har reaktionerna varit av blandad karaktär. Bostadsrättslagen slår fast att en bostadsrättsförening inte får neka en kommun inträde i föreningen, och föreningen kan inte heller förhindra en kommun att hyra ut i andrahand. Inte sällan har det uppfattats som kontroversiellt av bostadsrättsföreningarna, menar Ulrika Blomquist, vd på Bostadsrätterna.

– Detta är förstås känsligt för föreningarna som ju bygger på aktiva medlemmar för att kunna fungera bra. Får man kommunen som medlem och sedan många andrahandsupplåtelser är det inte bra, sade hon till Svd i augusti.

Att frågan är känslig intygas av flera kommuner. Till exempel vill Vallentuna kommun inte lämna ut information om vilka bostadsrättsföreningar som berörs av kommunens bostadsköp. Man hänvisar till att sekretess gäller. ”Vallentuna kommun motiverar sitt beslut att inte offentliggöra adresserna eller information som kan leda till att adresserna spåras som en säkerhetsåtgärd med anledning till den hotfulla situationen som uppstått i kommunen beträffande målgruppen nyanlända samt att den enskildes integritetsskydd försämras…”, skriver kommunen i ett mejlsvar.

Foto: www.flickr.com/photos/dahlstroms