8 av 10 kommunpolitiker vill snabba på byggandet

78 procent av Sveriges kommunpolitiker anser att byggtakten i deras kommun är för låg. Det framgår av en undersökning av Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, där drygt 4 000 kommunpolitiker har intervjuats.

Dessutom anser nära hälften av de intervjuade kommunpolitikerna att deras kommun måste jobba mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet, till exempel genom att omvandla tomma lokaler och cykelrum till bostäder.

– Att det råder bostadsbrist i stora delar av landet står bortom allt tvivel, samtidigt som vi har en stor inflyttning till Sverige. Vi måste tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Drygt 30 procent av landets kommunpolitiker betonar dessutom vikten av att bygga energisnåla hus vid nybyggnationer, visar undersökningen.