Så slipper föreningen stökiga Airbnb-uthyrningar

Antalet Airbnb-uthyrningar ökar rekordartat i Sverige. Många föreningar vet dock inte hur de ska hantera fenomenet, vilket leder till stök och missnöje bland grannar. Kenny Fredman, på Bostadsrätterna, ger tips på hur föreningen kan undvika stökiga korttidsuthyrningar.

I Sverige finns det omkring 11 000 boenden på Airbnb, det är en ökning med 89 procent från förra året.

Airbnb hjälpte 17 miljoner gäster att hitta boende över hela världen i somras, men det inkom färre än 300 samtal till avdelningen som arbetar med frågor som rör tillit och säkerhet, berättar Aja Guldhammer, Nordenchef för Airbnb, i en artikel i SvD. Hennes förklaring till att Airbnb har växt så mycket är respekt och vänlighet.

Men det finns föreningar som inte bara har goda erfarenheter av korttidsuthyrningarna. Det finns saker som bubblar under ytan, visar en undersökning av Egrannar. Några kommentarer från styrelseledamöter i enkäten:

”Klagomål från grannar, rökning på vädringsbalkoner, tvättning i gemensam tvättstuga på andras bokade tider”.

”Störningar i form av fester, mycket mer spring i trappor samt folk som inte tar upp efter sina hundar på gården”.

Organisationen Bostadsrätterna får ofta frågor om hur styrelsen bör hantera korttidsuthyrningar i föreningen. Enligt regelverket kan bostadsrättsföreningar neka en medlem som vill hyra ut via exempelvis Airbnb.

– Det är viktigt att påpeka att det är upp till varje förening att själva välja om de ska ha en generösare hållning än lagen kräver. Vi är en organisation med frivilliga medlemmar och kommer sällan med pekpinnar. Däremot kan vi komma med goda råd, säger Kenny Fredman, kommunikatör på Bostadsrätterna.

Om föreningen bestämmer sig för att låta medlemmar hyra ut via Airbnb kan det vara en god idé att först ta upp frågan på föreningsstämman, menar Kenny Fredman.

– Folk har mycket åsikter i den här frågan, det kan vara splittrat i styrelsen och bland de boende. Om man ska tillämpa en generösare policy för Airbnb-uthyrning så kan det vara läge att besluta om det på stämman. Då vet alla grannar vad som gäller, säger han.

När det gäller andrahandsuthyrning, oavsett om det handlar om korttidsuthyrning eller att uthyraren ska studera på annan ort, så bör bostadsrättsinnehavaren alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen, betonar Kenny Fredman.

– Styrelsen behöver veta vilka som bor i föreningen, inte minst om det händer något. Minimum är namnet på hyresgästen, säger han.

Dessutom är det viktigt att hyresgästen får ta del av ordningsregler innan hen flyttar in. Det kan handla om portkoder, rökning, musiknivåer och så vidare. Det bör även finnas en policy med tydliga riktlinjer kring sådana saker. Dessutom är det viktigt att medlemmen har blivit informerad om riskerna med att hyra ut via Airbnb.

– Om något går sönder är det inte alls säkert att hemförsäkringen täcker detta. Sedan måste man känna till att om hyresgästerna missköter sig och orsakar störningar så är det uthyraren som är ansvarig. Styrelsen kan ge bostadsrättshavaren en varning som i nästa led kan leda till att medlemmen blir av med sin bostadsrätt.

Frågan om korttidsuthyrningar är fortfarande ny för många bostadsrättsföreningar..Många har inte riktigt tänkt igenom hur de ska hantera fenomenet, menar Kenny Fredman. Vissa föreningar har dock diskuterat att begränsa antalet gånger per år som en medlem får hyra ut på det här viset, berättar han.

Foto: Flickr.com(Jennifer_yin)