Rensade rännor ger roligare vår

Har du koll på fastighetens hängrännor och stuprör? Om inte, så kan det vara bra att kolla statusen innan snön kommer. Om inte annat för vårens skull.

Vid regn kan kvistar fastna och bilda proppar i rännorna. I värsta fall kan det skada fasaden och svämma över. En vattenskada kan bli en kostsam affär och Anticimex uppmuntrar därför till en översyn av hängrännor och stuprör. Innan minusgraderna anländer är det därför bra att ta bort barr, mossa, kvistar och spola med en vattenslang. Och nu när de sista löven faller är den perfekta tiden att ta tag i det.

– Barr, småkvistar och löv täpper lätt till silen. Det här kan leda till att det vid kraftiga regn forsar vatten mot huset, istället för ner i rören som ska leda bort vattnet. I moderna dräneringar ska man kunna spola bort eventuellt skräp, men vår erfarenhet är att det inte alltid fungerar, säger Johanna Lindström, husexpert på Anticimex, i ett pressmeddelande.

Anticimex har tagit fram fyra tips för stuprör och hängrännor:

  • Kontrollera att stuprören inte läcker eller är igenkorkade och att de sitter fast ordentligt i väggen. Det är snabbt gjort, så gör det några gånger per år.
  • Töm vattentunnor om du ställt ut sådana under stuprören.
  • Kontrollera att hängrännorna är hela då och då. Du häller helt enkelt vatten i hängrännan och tittar efter så att det inte droppar från rännans undersida.
  • Var försiktig när du kontrollerar eller reparerar en hängränna. Använd godkänd stege.