När krävs tillstånd från styrelsen?

Många lägger sin lediga tid på att renovera och bygga om hemma. Men vad får man egentligen göra och inte göra i sin bostadsrätt? Vilka åtgärder kräver tillstånd från styrelsen? Egrannar reder ut och ger tips.

Först och främst. Dessa frågor regleras i bostadsrättslagen och av föreningens stadgar.

Den som äger en bostadsrätt har rätt att göra en hel del renoveringsåtgärder i sin bostad utan att någon kan säga emot. Men vid vissa åtgärder krävs det tillstånd från föreningens styrelse.

  • Det handlar framför allt om ingrepp i bärande konstruktioner och vid omfattande förändringar i kök och badrum.
  • En grundregel är att det alltid krävs tillstånd för renoveringsåtgärder som rör vatten-, värme, gas och avloppsledningar. Elledningar kräver inte styrelsens godkännande utan får ändras vid behov och av behörig elektriker.
  • Dessutom krävs tillstånd från styrelsen vid alla åtgärder som kan påverka föreningen negativt. Det kan handla om renoveringar som kan påverka ventilationssystem och så vidare.

Om man renoverar utan styrelsens tillstånd kan det bli dyrt. Om en skada inträffar kan man vara illa ute om man inte har fått ett godkännande i förväg av föreningen.

Ett allmänt tips är att alltid begära tillstånd från styrelsen vid större renoveringsprojekt, även om det rent formellt inte behövs. Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan, dessutom brukar det uppskattas av föreningen. Kanske kan du till och med få tips och hjälp?

Föreningen har i regel inte rätt att säga nej till förbättrings-, eller underhållsåtgärder som bostadsrättsägaren själv ansvarar för. Rätten är absolut, vilket innebär att styrelsen eller stämman inte får säga nej till sådana åtgärder. Görs det ändå är det inte riktigt och beslutet kan överklagas.

Egrannar kommer i ett antal artiklar lite mer specifikt reda ut vad man måste tänka på när man renoverar i bostadens olika rum. Vad måste man tänka på när man renoverar i köket, i badrummet? Håll utkik på bloggen.

Foto: Flickr.com(Stefan Leijon)