”Styrelsen sparar mycket arbete”

Kjell Gunnarsson beskurenVår Egranne Kjell Gunnarsson är kassör och webbansvarig för STBRF Lilla Torp i Göteborg, en förening med 28 lägenheter som använt Egrannar i snart ett år.

Vad tycker du är fördelen med att jobba med Egrannar?

– För oss i styrelsen är det väldigt bra att kunna ha en sida för mäklarinformation. Det underlättar att man kan hänvisa mäklare till hemsidan.

– Det är också bra att när vi har haft styrelsemöte så kan vi ladda upp alla protokoll på hemsidan. På sätt sparar vi i styrelsen en massa arbete. Vi är ju förstås inte så väldigt många lägenheter, men jag kan tänka mig att om man har en stor föreningen är det mycket tid man kan spara.

Kjell Gunnarsson berättar att i föreningen bor det många som är äldre och som inte har så stor vana av att använda datorer.

Mot bakgrund av det, hur jobbar ni med att engagera era medlemmar till att använda sidan?

– Vi försöker hantera det genom att kontinuerligt ladda upp informationsblad om vad som händer i föreningen på hemsidan. Vi delar även ut informationen på papper till de som inte har tillgång till dator, men det är väldigt få.

– Genom att ladda upp allt som händer i föreningen på sidan så bygger vi upp en vana hos våra medlemmar att vi använder Egrannars tjänst. Så fort någon ny information ska ut så skriver vi i styrelsen den på anslagstavlan exempelvis.

Hur ser responsen bland medlemmarna ut?

– Jag har inte fått någon negativ respons, och den respons jag får är positiv. Men jag hade kanske hoppats på att vi skulle komma igång lite snabbare än vad vi gjort. Men jag ser att Egrannar är ett jättebra hjälpmedel för en förening. Särskilt om det kommer in nya i föreningen, då kan vi bara hänvisa till hemsidan för all information.

– Sedan tycker jag att sidan är enkel att hantera och administrera.