Egrannar underlättade upphandling i förening

Bostadsföreningen Norden 2 i Stockholm ordnade en hemsida via Egrannar redan för två år sedan. Styrelsemedlemmen Peter Johansson berättar att en funktion på hemsidan nyligen kom till stor nytta vid en viktig upphandling i föreningen.

Peter Johansson, på vilket sätt har Egrannar varit bra för er?
– Vi i föreningen tycker att det är bra att kunna kommunicera med varandra via hemsidan. Det är också bra att det går att hänvisa både mäklare och medlemmar i föreningen till hemsidan för information. Det gör att vi kan minimera styrelsens informationsarbete och på så sätt kan vi koncentrera oss på annat viktigt arbete.

Hur gjorde ni sådant informationsarbete tidigare?
– Tidigare hade vi ingen hemsida över huvud taget och därför tyckte jag att Egrannar verkade som en bra lösning. Så fort jag gick med i styrelsen såg jag till att vi skaffade en hemsida, jag minns knappt hur vi gjorde innan. Vi hade väl en anslagstavla med vanliga lappar på.

Du säger att era medlemmar kommunicerar lättare med varandra nu, har du något exempel?
– Nyligen har boenden i runt tio lägenheter tagit in offerter för att renovera fönster (BF Norden 2 är en bostadsförening där medlemmarna själva ansvarar för fönsterrenoveringar reds. anm.) och då har alla medlemmar gått ihop och gjort en upphandling tillsammans. På så sätt kunde de få ned priset på reparationerna. Mycket av kontakten mellan medlemmarna inför det gick via anslagstavlan på hemsidan, vilket varit till stor hjälp.

– Tidigare har flera medlemmar gjort den här typen av upphandling själva och har då inte haft samma möjligheter till att få ned priset som nu.

Vilken del av Egrannar är mest populär bland era medlemmar?
– Jag skulle säga att det är funktionen för att kunna boka tvättstugan via hemsidan. Vi har delvis bokning av tvättstugan digitalt och delvis via ett papper. Vi vill ju såklart inte stänga ute de som kanske inte har Internet. Men vi har faktiskt inte hört något negativt alls om den digitala bokningen, vi kommer nog att gå över helt till det digitala bokningssystemet snart.

…och för styrelsen?
– För vår del i styrelsen är sidan med mäklarinformation en bra grej. Vi har den sidan öppen så att vi alltid kan ge mäklare grundläggande information på ett enkelt sätt. Det gör att det blir lite mindre jobb för oss i styrelsen.