Emma Saxeby, ordförande i den nya bostadsrättsföreningen Lidingöfyren, berättar att möjligheten att samla kontaktuppgifter till alla i föreningen på en och samma sida har underlättat valberedningens arbete inför årsstämman.  Lidingöfyren är en stor föreningen med hela 109 lägenheter. Emma Saxeby berättar att de ändå på kort tid fått en stor andel av medlemmarna att ansluta sig […]

Funderar ni på att ta hjälp med fastighetens skötsel eller ekonomi? Då gäller det att välja rätt förvaltningsbolag. Här tipsar Mikael Dimadis, förvaltningschef på Einar Mattsson Byggnads AB, om vilka krav ni ska ställa. Att ta hand om en fastighet och bostadsrättsförening innebär ett stort ansvar och många arbetsuppgifter. Allt från att städa trappor, byta […]

Bostadsrättsföreningar som ansvarar för hissar har en hel del lagar, regler och föreskrifter att hålla koll på. Bertil Forsberg är besiktningsman på Inspecta och specialist på hissar. Han redogör för vilka regler som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste förhålla sig till. När det gäller nytillverkning av hissar gäller det att ha koll på EU:s hissdirektiv. En […]

God grannsämja är något som alla bostadsrättsföreningar eftersträvar. Men hur ska styrelsen jobba för att avvärja konflikter och skapa harmoni bland grannarna? Medlaren Eleonore Lind ger sina experttips. Hon har bland annat ett förflutet som medlare i tv-programmet Grannfejden. Vad är det viktigaste styrelsen måste tänka på för att skapa god grannsämja i  en bostadsrättsförening? […]

Alla ”fixa det själv-program” på tv har gjort att bostadsrättshavare vill renovera själva i större utsträckning. Ofta med gott resultat, men inte alltid. Vad får egentligen en bostadsrättshavare renovera i sin lägenhet utan styrelsens tillstånd? Och vem bär ansvaret om något går snett? Bostadsrättsföreningen är ytterst ansvarig om något går fel, men det finns regleringar […]

Vilka kontroller behöver göras i samband med ett stambyte och vem är ansvarig om något går fel? I mångt och mycket beror det på avtalsformen. Stambyten i bostadsrättsföreningar omfattar många steg. När styrelsen väl har valt en entreprenör som ska utföra jobbet är det dags att skriva avtal. Det finns olika avtalsformer att välja mellan. […]

Bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på att vara noga i upphandlingsfasen vid ett stambyte. Lägg tid och kraft på förfrågningsunderlaget, ta in många anbud och utvärdera anbuden med lupp. Det är några tips från coachen. Ett stambyte är ett av de största projekt som en bostadsrättsförening kan göra. Man brukar räkna med ungefär 200 000 kronor […]

Ett stambyte tar tid, kostar pengar och involverar ofta många personer. För att stambytet ska gå bra är det viktigt att informera och planera för det i tid, anser Christine Hallberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna. Att göra stambyten, och upphandlingar av stambyten, i en bostadsrättsförening är en process som tar lång tid och som ofta involverar […]

Våren är stämmotider i bostadsrättsföreningar. En central del av processen är att göra sin röst hörd i form av motioner till stämman. Men vad bör man tänka på? Stämmosäsongen närmar sig med stormsteg. Formellt ska stämman hålla senast sex månader efter räkenskapsårets slut, ofta kring maj. En bostadsrättsförening kan välja att lägga stämman under en […]

Bostadsrättsföreningar i storstadslän planerar in betydligt fler underhållsarbeten än i övriga regioner, enligt en undersökning från Sverige Bygger. I Stockholm ökar de planerade underhållsjobben mest i landet. Nästan hälften av landets bostadsrättsföreningar har planerat för underhåll eller investeringar de närmaste 3-24 månaderna, enligt en undersökning av Sverige Bygger under 2013 med 2 000 svarande. Den tydligaste […]