Foto: Colourbox

Ny rapport: Många har dålig koll på föreningens ekonomi

Hur såg din bostadsrättsföreningens senaste redovisning ut? Vet du inte? Då ska du inte känna dig ensam. Enligt en ny rapport från Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, har nästan varannan svensk bostadsrättsägare dålig koll på föreningens finanser.

Att få svenskar engagerar sig i föreningens ekonomi är oroande, enligt SBC.

– Vi uppmuntrar såklart alla att hålla koll på sin förenings likviditet. Något som är extra viktigt när det kommer till nyproduktion då stora lån kan bidra med betydande effekter vid eventuella ränteökningar, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC, i en kommentar.

Trots det är oron inte särskilt stor bland landets bostadsrättsägare. 87 procent av de tillfrågade känner ingen anledning att oroa sig över sin bostadsrättsförenings likviditet. Desto fler oroar sig istället för dyra avtal, dålig planering och felprioriteringar.

– Det absolut viktigaste för föreningar är att ha en underhållningsplan samt förankra denna i en flerårsbudget. På så sätt finns det en tydlig bild över vilka framtida underhåll som behöver genomföras samt hur dessa ska finansieras. Detta är något som vi som förvaltare kan hjälpa till med, säger Markus Pålsson i en kommentar.

 

Foto: Colourbox