7 steg för att locka folk till styrelsen

Alla bostadsrättsägare har nog varit med om det: En person knackar på dörren och frågar om du vill engagera sig i styrelsen. Ju mer planering valberedningen gör, desto större blir chanserna att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

Planering och pedagogisk list är ledord. Valberedningsarbete är inte något som görs en gång om året och sedan är klart. Det gäller att så frön till nya styrelser hela tiden.

Så här gör ni för att underlätta rekrytering av nya ledamöter till styrelsen:

1.Skapa ett rekryteringsunderlag
Det enklaste och viktigaste du kan göra som medlem i valberedningen är att träffa alla nyinflyttade tillsammans med styrelsen och förbereda dem på att det förväntas av dem att de sitter i styrelsen inom 2-3 år.
2. Planera valkampanjen
Om möjligt, gör det mesta av valberedningsarbetet på våren. Under vintern vill alla bara dra något gammalt över sig och att hjälpa till i en BRF-styrelse är inte ens något man orkar tänka på.
3.Dags att börja sondera
Prata med ordföranden vem de skulle vilja ha med i styrelsen. De har ofta bra koll på vilka medlemmar som kan få saker och ting gjorda. Prata med alla styrelsemedlemmarna om de kan tänka sig att sitta kvar. Undvik till nästan varje pris att byta ut hela styrelsen vid samma tillfälle. Prata med styrelsen om det finns stora renoveringar eller andra utmaningar så att du kan informera dina kandidater om vad som är på gång. Försök att få in en ny person som suppleant vid åtminstone varannan stämma. Se till att få en lista med alla grannar och deras kontaktuppgifter. Försök ta reda på vad de jobbar med och om de har några specialkunskaper som kan vara användbara. Det underlättar enormt om du tidigt vet vilka du skulle vilja ha i en bra styrelse så att du kan koncentrera dig på dem.
4. Ordna en Grannträff
Försök ordna så att det blir en stor grannträff ungefär en månad före stämman. Städdag med obligatorisk närvaro är perfekt. E-posta eller lägg brev i brevinkasten till alla medlemmar cirka en vecka före grannträffen/städdagen och berätta ”Hur vi samarbetar i vår förening”.
5. Ställ samma fråga till alla
Fråga alla grannar på städdagen hur de kan hjälpa till. Alla måste inte sitta i styrelsen, men alla kan göra någonting. Avlastning för styrelsen är också bra och dessutom bygger det upp engagemanget i föreningen. De som tidigare gjort små uppdrag kommer att växa och kunna axla styrelseansvar senare.
6. Var styrelsens bästa vän
Försök underlätta för styrelsen på alla sätt. En glad styrelse sitter kvar längre och om grannarna ser att det inte är så hemskt att sitta i styrelsen blir det lättare att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Var positiv, men rak och bestämd. Är man gnällig eller tjatig kommer folk inte att bli mer hjälpsamma utan istället gå omvägar för att slippa träffa dig.
7. Se till att det blir roligt
Försök ha roligt i valberedningen. Ha exempelvis mötena på ett fik, en pub, ett museum eller något annat ställe som gör det lite roligare än föreningslokalen i källaren.

 

 

Foto: Mostphotos