Valberedningens strategi i sju steg

Under våren brukar stämmorna gå av stapeln, men för att skapa en så bra styrelse som möjligt behöver valberedningens arbete vara effektivt.

Med lite planering och pedagogisk list kan du underlätta rekryteringen av nya ledamöter till styrelsen i bostadsrättsföreningen.

1. Skapa ett rekryteringsunderlag
Det enklaste och viktigaste du kan göra som medlem i valberedningen är att träffa alla nyinflyttade tillsammans med styrelsen och förbered dem på att det förväntas av dem att de sitter i styrelsen inom några år.

Valberedningsarbete är inte något som görs en gång om året och sedan är klart. Det gäller att så frön till nya styrelser hela tiden så att det går att skörda många år framåt. Olika frön växer olika snabbt, se till att ha många frön i jorden samtidigt och fyll ständigt på.

2. Planera valkampanjen
Om möjligt, gör det mesta av valberedningsarbetet på våren. Under vintern vill alla bara dö och att hjälpa till i en BRF-styrelse är inte ens något man orkar tänka på. Men det du måste göra även under vintern är att träffa alla nyinflyttade över en kopp kaffe.

3. Dags att börja sondera
Prata med ordföranden vem de skulle vilja ha med i styrelsen. De har ofta bra koll på vilka medlemmar som är bra att ha att göra med och kan få saker och ting gjorda.

Prata med alla styrelsemedlemmarna om de kan tänka sig att sitta kvar. Kontinuitet är väldigt bra. Undvik till nästan varje pris att byta ut hela styrelsen vid samma tillfälle.

Prata med styrelsen om det finns stora renoveringar eller andra utmaningar som ligger framför en kommande styrelse så att du kan informera dina kandidater om vad som eventuellt är på gång.
Försök att få in en ny person som suppleant vid åtminstone varannan stämma. Då kommer du få lite rotation och nya idéer in i styrelsen.

Se till att få en lista med alla grannar och deras kontaktuppgifter. Försök ta reda på vad de jobbar med och om de har några specialkunskaper som kan vara användbara. Det underlättar enormt om du tidigt vet vilka du skulle vilja ha i en bra styrelse så att du kan koncentrera dig på dem.

4. Ordna en Grannträff
Försök ordna så att det blir en stor grannträff ungefär en månad före stämman. Städdag med obligatorisk närvaro är perfekt.

E-posta eller lägg brev i brevinkasten till alla medlemmar cirka en vecka före grannträffen/städdagen och berätta ”Hur vi samarbetar i vår förening”. Har föreningen Egrannar med anslagstavlor är det väldigt enkelt att få ut budskapet till medlemmarna. Hör gärna av dig till mig om du vill ha en kopia på det mail jag skrev. Du når mig på namn@föreningen.com

5. Ställ samma fråga till alla
Fråga alla grannar på städdagen hur de kan hjälpa till. Alla måste inte sitta i styrelsen, men alla kan göra någonting. Avlastning för styrelsen är också bra och dessutom bygger det upp engagemanget i föreningen. De som tidigare gjort små uppdrag kommer att växa och kunna axla styrelseansvar senare.

6. Var styrelsens bästa vän
Försök underlätta för styrelsen på alla sätt. En glad styrelse sitter kvar längre och om grannarna ser att det inte är så hemskt att sitta i styrelsen blir det lättare att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

Var positiv, men rak och bestämd. Är man gnällig eller tjatig kommer folk inte att bli mer hjälpsamma utan istället gå omvägar för att slippa träffa dig.

7. Se till att det blir roligt
Försök ha roligt i valberedningen. Ha exempelvis mötena på ett fik, en pub, ett museum eller något annat ställe som gör det lite roligare än föreningslokalen i källaren. Ni kanske till och med kan få ett fikabidrag från föreningen om ni ber styrelsen.