Så blir styrelsen mer effektiv

Sommaren närmar sig och för de allra flesta bostadsrättsföreningar är den nya styrelsen på plats. Men även om styrelserollen är viktig, brister det på flera områden i landets bostadsrättsstyrelser. Det konstaterar Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, i en kartläggning.

– När styrelser byts ut för frekvent handlar arbetet ofta om att släcka bränder och hantera akuta frågor istället för att långsiktigt arbeta med föreningens ekonomi och fastighetens underhåll. Det är dock viktigt att sätta en långsiktig underhållsplan som enkelt går att följa, även om styrelsen byts ut.

–  En underhållsplan med flerårsbudget visar löpande hur mycket pengar som måste sättas av till underhåll, åtgärder och reparationer för de närmsta åren och är ett mycket användbart verktyg, säger Helena Klåvus, IT- och utvecklingschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett uttalande.

Hon understryker även vikten av att ta in experthjälp om en viss kompetens saknas och att inte fastna i ineffektiva möten.

Här är områdena med störst förbättringspotential i landets bostadsrättsföreningar:

  • Lekmän i styrelser saknar kunskap om innebörden av att sitta i en styrelse
  • Fokus på fel områden
  • Saknar expertis
  • Långa och onödiga möten

(Källa: SBC)