Nya kravet: Så ska höga energiförbrukningar stoppas

Nya kravet: Så ska höga energiförbrukningar stoppas

Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten i flerbostadshus. I princip alla bostadsrättsföreningar kommer att beröras.

Efter kritik från EU-kommissionen har regeringen beslutat om nya regler kring IMD för värme och varmvatten, och den 1 juli 2021 kommer regelverket att skärpas avsevärt. Då blir det krav på individuell mätning och debitering av värme i flera befintliga bostadsfastigheter. Motsvarande krav för varmvatten ska gälla flerbostadshus, men endast i samband med ombyggnationer, skriver BRF-nytt.se.  

När ett flerbostadshus renoveras är kravet att utrustning för individuell mätning och debitering av varje lägenhets förbrukning av varmvatten installeras, om ombyggnaden innebär väsentliga ändringar.

Vissa undantag medges, till exempel om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte står i proportion till möjliga energibesparingar. Det kommer att vara upp till varje enskild fastighetsägare att visa att man uppfyller kraven för undantag.

Enligt EU:s Energieffektiviseringdirektiv ska all nyproduktion av flerbostadshus vara utrustad med IMD för varmvatten från och med oktober 2020.

Foto: Mostphotos

Om författaren

Daniel Mellwing

Daniel är journalist och skriver om brf:er, bostadsfrågor och ekonomi.

Relaterade artiklar