Foto: Björn olsson,

Vem ansvarar för snö och istappar?

Nu är vintern snart här och risken för snö- och isras från hustaken ökar påtagligt. Vilket ansvar har en bostadsrättsförening om olyckan är framme? Egrannar reder ut.

Snöras och istappar kan vara svåra att se och bli mycket tunga när de faller från höga höjder – ett isblock kan väga upp mot 200 kilo. Särskilt i storstäder är detta ett problem och tragiskt nog har det också resulterat i ett antal dödsfall genom åren.

Därför är några frågor särskilt aktuella i dessa tider: ”Vem ansvarar för snöröjning och för att ta bort istappar som hänger från taken?” och ”Vilket ansvar har en bostadsrättsförening om olyckan är framme?

Foto: Björn Olsson, http://www.bjornolsson.se/

– Bostadsrättsföreningar har samma ansvar som vilken fastighetsägare som helst. Struntar man i att ta bort snö och is från taken är man skyldig att ersätta människor som skadar sig eller saker som går sönder. Ansvaret är i princip strikt, men kan i vissa fall lyftas över. Det är Ordningslagen, tredje kapitlet, som gäller, säger Mikael Areskog, fastighetsjurist på HSB.

Men ansvaret kan alltså lyftas över?

– Ja, om bostadsrättsföreningen har ett avtal med en firma som ska sköta underhållet. Då ligger ansvaret hos det företaget istället.

Räcker det inte med att spärra av trottoaren?

– Nej, det är inte tillräckligt. Det är ju bara en upplysning för förbipasserande. Ett barn, eller en vuxen, kan ganska lätt ta sig innanför avspärrningen. Struntar man i att ta bort en istapp som faller ned kan det få allvarliga konsekvenser. Då är man skadeståndsskyldig.

Är en bostadsrättsförening ansvarig för smältvatten som tar sig ned genom stuprännorna och fryser till is på trottoaren?

– Absolut. Man är skyldig att vidta åtgärder, till exempel att sanda, för att ingen ska halka och slå sig. Gör man inte det anses agerandet vårdslöst och föreningen är skadeståndsskyldig.

Finns omständigheter som gör att bostadsföreningens ansvar inte gäller?

– Ja. Säg att vädret slår om över natten utan att någon hade kunnat förutse det. Det fryser till is och en person halkar och slår sig på den osandade trottoaren. Det är inte säkert att bostadsrättsföreningen är ansvarig eftersom man inte har haft en rimlig chans att undanröja faran. Däremot om vädret slår om och föreningen hade kunnat förutse detta, exempelvis genom att titta på väderleksrapporten, så är föreningen ansvarig om olyckan är framme.