Advokaten svarar: Kan vi neka medlemmar att använda tvättstugan?

Fråga:
Vi har en liten bostadsrättsförening på 30 lägenheter och det har fungerat bra, men på senare tid har en familj flyttat in och de vägrar att städa efter sig i tvättstugan trots upprepade tillsägelser. De lämnar ludd i tumlaren och tvättmedelsrester i maskinerna. Kan vi neka dem att använda tvättstugan eller finns det något annat vi kan göra för att lösa problemet?

Svar:
Hej! Tråkigt problem ni har drabbats av, men tyvärr inte helt ovanligt. En bostadsrättshavare är skyldig att upprätthålla ”sundhet, ordning och gott skick” i fastigheten enligt bostadsrättslagens 7 kap 9 §. Denna bestämmelse finns ofta med i föreningens stadgar också. Medlemmen är också skyldig att följa de ordningsregler som föreningen sätter upp. Om någon uttrycklig ordningsregel rörande rengöringsåtgärder i tvättstugan inte finns bör föreningens styrelse ta fram sådana. Ett första steg är förstås att prata med familjen och informera om deras skyldigheter, men det uppfattar jag det som att ni redan gjort.

Nästa steg blir då att styrelsen formellt anmodar familjen att vidta rättelse avseende deras beteende i tvättstugan. Styrelsen bör då skicka en skriftlig anmodan i vilken det beskrivs vilka regler som finns för tvättstugan, samt på vilket sätt familjen har brutit mot reglerna. Ange gärna så exakt som möjligt när och hur de har brutit mot reglerna. Brott mot skyldigheten att upprätthålla sundhet, ordning och gott skick i fastigheten kan utgöra förverkandegrund om de är mycket allvarliga brott mot regeln. Hur irriterande det än är så är min bedömning att deras ovilja att städa efter sig i tvättstugan inte utgör grund för förverkande, men det är på sin plats att påminna familjen om deras skyldigheter och informera om att den sanktion som finns är förverkande, om brottet mot reglerna skulle anses allvarligt.
Lycka till