När väl valberedningen är på plats kan arbetet inledas. Men hur ska året planeras? Det första, och antagligen viktigaste, tipset är att börja i tid. Boka gärna in ett inledande möte omgående efter årsstämman, för att lära känna varandra och lägga upp en plan. Redan från början är det viktigt att valberedningen följer hur arbetet […]

Om du vill vara med i valberedningen bör du gå till årsstämman eller årsmötet, det är oftast där valet av valberedning sker. Antalet ledamöter och hur länge de ska sitta ska regleras i bostadsrättsföreningens stadgar, men minst två-tre personer bör ingå om det är en normalstor förening. Kolla upp förutsättningarna innan du anmäler ditt intresse […]

Valberedningsarbetet är avgörande för att få till en bra styrelse och i det långa loppet en bra förening. Syftet är att underlätta för en stämma att fatta beslut om vilka som ska ingå i styrelsen. Vanligtvis sker valet av valberedning på årsmötet eller stämman. Vid en första anblick kan arbetet verka trivialt, men faktum är […]