Vilka ska vara med i valberedningen?

Om du vill vara med i valberedningen bör du gå till årsstämman eller årsmötet, det är oftast där valet av valberedning sker. Antalet ledamöter och hur länge de ska sitta ska regleras i bostadsrättsföreningens stadgar, men minst två-tre personer bör ingå om det är en normalstor förening. Kolla upp förutsättningarna innan du anmäler ditt intresse så du vet vad som förväntas av dig.

Valberedningen ligger direkt under medlemmarna. Det innebär att den är självständig från styrelsen och inte ska bestämmas av denna, utan på förtroende av medlemmarna i bostadsrättsföreningen. För att förtydliga oberoendet har många bostadsrättsföreningar stadgar som förbjuder styrelseledamöter att ingå i valberedningen. På så sätt undviks jäv och nepotism.

På årsmötet väljs valberedningen under fri nominering, vilket innebär att alla får nominera lämpliga personer. Ytterst sällan finns en valberedning för valberedningen, även om det är fritt fram att ta fram en sådan vid behov. Vill man vara med i valberedningen så är det också bra att prata med den nuvarande valberedningen eftersom den oftast föreslår en valberedning för stämman.

När det gäller vilka som ska sitta i valberedningen så är det bra att:

  • de känner folk i föreningen.
  • gärna är välkända i föreningen.
  • kanske har suttit i styrelsen tidigare.
  • känner till föreningen och har bott i den ett tag.
  • gärna pratar med sina grannar även om annat än valberedningen.
  • inte är rädd för att kontakta och söka upp sina grannar.

Mångfald är viktigt i en valberedning. Kön, olika bakgrund, åldersspridning minskar risken för snedrekrytering till styrelsen. Dessutom ökar det trovärdigheten för valberedningens arbete och nomineringen om bredden är stor.

Det här var den första delen om valberedningens arbete, nästa vecka ska vi diskutera vilken strategi valberedningen bör ha inför och under arbetet med att nominera styrelseledamöter.