Hur rekrytera till styrelsen?

Att rekrytera till en styrelse kan ofta vara svårare än en första anblick ger sken av. Många menar att man som bostadsrättsinnehavare bör  vara beredd på att sitta i styrelsen och axla en del av ansvaret. Så enkel är emellertid sällan verkligheten, hur fin tanken än må vara.

En undersökning som Fastighetsägarna Stockholm gjorde 2011 visade att 7 av 10 bostadsrättsföreningar upplever att det är svårt att rekrytera boende till styrelsearbete. Den främsta anledningen var att arbetet upplevdes som tidskrävande.

Visst tar styrelsearbetet tid, men hur mycket tid tar det egentligen? Det är givetvis vanskligt att svara exakt på och varierar kraftigt, beroende på en rad faktorer (storlek, aktivitet osv), men ordföranden i en genomsnittlig bostadsförening i Stockholm ägnar i snitt 6-7 timmar i veckan åt styrelsearbetet. I större föreningar lägger ordföranden i snitt ner 10 timmar i veckan. Så långt ordföranden. För övriga styrelseledamöter är arbetsinsatsen ofta betydligt mindre än så, även om den givetvis kan vara hög under vissa perioder.

Viktigt för valberedningen är att regelbundet informera om vad som sker och vad det innebär att sitta med i styrelsen. Varför inte ta till vara på gemensamma aktiviteter som städdagar eller grillning? Prata med boende och under informella former visa vad en styrelse kan åstadkomma och passa på att fråga om de har förslag på förbättringar. Skapa ett engagemang för föreningen! Undvik dock att tjata, utan fokusera på att skapa en positiv känsla kring styrelsearbetet.

En bra idé, vilket har nämnts i tidigare inlägg, är att valberedningen regelbundet håller sig uppdaterad med de boende i huset och tar till vara på de kompetenser som finns i föreningen. På det sättet känner fler att de bidrar och en relation byggs upp. Om den ”informella” kretsen kring styrelse och valberedning är stor ökar chansen att någon därifrån skulle vilja engagera sig i det mer formella arbetet i bostadsrättsförening. När boende i fastigheten känner engagemang för det pågående arbetet är steget till att ta mer ansvar inte lika stort.