Varför valberedning?

Valberedningsarbetet är avgörande för att få till en bra styrelse och i det långa loppet en bra förening. Syftet är att underlätta för en stämma att fatta beslut om vilka som ska ingå i styrelsen. Vanligtvis sker valet av valberedning på årsmötet eller stämman. Vid en första anblick kan arbetet verka trivialt, men faktum är att valberedningen är en av de viktigaste delarna i demokratisk organisation.

Men allt för många valberedningar inleder arbetet alldeles för sent och saknar en vision kring vad styrelsen ska göra och bestå av. I sju delar kommer vi att lyfta fram viktiga frågor och komma med tips inför valberedningsarbetet. Avsnitten kommer att behandla:

1. Vilka ska vara med?
Hur ska man göra starta arbetet? Hur många ska vara med i en valberedning? Vi ger er matnyttig information för att komma igång.

2. Vilken strategi?
Det är viktigt att redan från början lägga fram en plan och strategi för året. Men hur ska strategin se ut?

3. Den perfekta styrelsen?
Valberedningens uppgift är att ta fram den perfekta styrelsen, men det är lättare sagt än gjort. Hur går man till väga? Vad bör man tänka på?

4. Hur rekrytera?
Att rekrytera till en styrelse kan ibland vara lätt, men inte sällan svårt. Hur rekryterar man personer till styrelsen? Och inte minst, hur hittar man rätt personer?

5. Alla kan bidra!
Även om inte alla kan eller vill sitta i styrelsen så kan man bidra på andra sätt. Här lyfter vi fram vilka sätt och hur du informerar om arbetet utanför styrelsen.

6. När paniken infinner sig
Två veckor kvar till årsmötet, men mycket arbete återstår. Vad göra? Vi hjälper er!

7. Om ingen vill ställa upp
Om ingen vill eller kan vara med i styrelsen så finns det andra lösningar. Vi går igenom alternativen och diskuterar för- och nackdelarna.

Följ med på resan in i valberedningens värld och kom gärna med synpunkter eller tips!