Den perfekta styrelsen?

Valberedningens uppgift är att ta fram den perfekta styrelsen, men det är ofta lättare sagt än gjort. Vad bör man tänka på?

Först, några formella krav på en styrelse i en bostadsrättsförening:

  • Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter.
  • Styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara minst 18 år och vara medlemmar i föreningen. De ska inte heller vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare.
  • Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Så långt det formella. Precis som med valberedningens konstellation är det viktigt att även styrelsen präglas av mångfald. Undvik att få en för homogen styrelse, mångfald berikar och ger andra perspektiv. Tänk således på att få in en blandning av ålder, kön och bakgrund. Om valberedningens arbete har fungerat väl bör ni ha en bra uppfattning om styrelseledamöternas och bostadsrättsföreningens medlemmars bild av styrelsen och hur arbetet fungerar. Bör någon bytas ut? Saknas det någon kompetens i den nuvarande styrelsen?

Just kompetens är viktigt. Ta tillvara på den kunskapsbank som finns i bostadsrättsföreningen, men eventuellt inte utnyttjas. Bor det personer med särskilda kunskaper i fastigheten? Kanske en ekonom, ingenjör, jurist, eller hantverkare? Dessa kunskaper kan lyfta föreningen och vitalisera styrelsen.

Kompetensen behöver givetvis inte enbart handla om särskilda yrken. Har någon i bostadsrättsföreningen ett stort nätverk? Erfarenhet av styrelsearbete? Är bra på IT? Även mer ”luddiga” egenskaper – social kompetens, god organisationsförmåga, engagemang – är viktigt att väga in. Gör förslagsvis en lista på vilka kompetenser som saknas och vilka som finns i bostadsrättsföreningen.

Valberedningens uppgift är att ta fram den perfekta styrelsen, men ha i åtanke att det på stämman kan inkomma förslag på kandidater. Dessa ska behandlas på samma sätt som alla andra kandidater.