Alla kan bidra!

Även om inte alla kan eller vill sitta i styrelsen eller valberedningen så kan man bidra på andra sätt. Givetvis ska styrelse eller valberedning inte ensamma ansvara för föreningens väl och ve, det är en gemensam uppgift och det är viktigt att betona. Att bo i en bostadsrättsförening är inte samma sak som att man bor isolerat och tar hand om sin egen lägenhet.

Dessutom kan en misskött förening leda till att övriga boendes lägenheter minskar i värde och att viljan för utomstående att köpa en lägenhet i bostadsrättsföreningen minskar. Däremot är det enklast om initiativet till engagemang kommer från styrelse eller valberedning.

Om det är något som föreningen akut behöver åtgärda kan ni informera om detta på gemensamma plattformar (hemsida eller informationsblad). En god idé kan vara att betona att insatsen för det enskilda projektet är tidsbegränsat och verkligen skulle göra skillnad för föreningen. Visa vilka uppgifter som kan behövas till en trädgårdsdag, efterlys någon som vill ansvara för ett schema för den gemensamma grillplatsen, eller hör om någon vill ansvara för att fixa fika till den gemensamma höststädningen.

Generellt sett är det bra att betona att engagemanget inte behöver vara tidskrävande eller särskilt arbetsamt. Ställ inte för höga krav. Om engagemang upplevs som betungande lär lusten att engagera sig minska, inte minst hos boende som saknar erfarenhet av föreningsverksamhet.
Tillgodose i så hög grad som möjligt medlemmarnas intressen och ta tillvara på den kunskap som kan finnas hos de boende i föreningen. I bästa fall kan det ge ringar på vattnet och göra de gemensamma frågorna till något som också drivs gemensamt. Klyschigt, men sant.