Medlemsregister hjälper valberedningens arbete

Emma Saxeby, ordförande i den nya bostadsrättsföreningen Lidingöfyren, berättar att möjligheten att samla kontaktuppgifter till alla i föreningen på en och samma sida har underlättat valberedningens arbete inför årsstämman. 

Lidingöfyren är en stor föreningen med hela 109 lägenheter. Emma Saxeby berättar att de ändå på kort tid fått en stor andel av medlemmarna att ansluta sig till Egrannar.

– Det är många som tar initiativ och använder anslagstavlan, säger hon.

Hur har ni gjort för att aktivera medlemmarna?

– Vi har bland annat haft två stycken extrainsatta föreningsstämmor under hösten och vintern med anledning av förändringar i våra stadgar. I kombination med dessa möten har vi haft en lite pratstund där vi tagit upp just Egrannar. Det har fungerat bra.

Hur har responsen varit bland era medlemmar?
– Efter båda mötena har vi fått fler medlemmar att aktivera sig.

Vilken funktion är populärast tror du?
– Framförallt använder vi oss av anslagstavlan. Sen använder jag mig själv mycket av medlemsregistret för att hitta epostadresser och kontaktuppgifter till medlemmarna när det dykt upp frågor där jag behövt snabba svar.

– Det är jättebra att ha alla kontaktuppgifter samlade. Om jag tidigare behövde få kontakt med fyra personer kunde jag bli tvungen att söka på Eniro eller i värsta fall, om jag inte hittade uppgifterna där, kunde jag behöva gå tillbaka till köpekontraktet för att hitta deras uppgifter. Nu finns allt samlat.

Snart är det vår då många föreningar håller årsstämma. Har ni kunnat använda er av Egrannar för att förbereda er inför den på något sätt?

– Ja, jag ser framförallt en jättefördel för vår valberedning när de vill komma i kontakt med våra medlemmar och höra sig för vilka som är intresserade av styrelsearbete till nästa år. Valberedningen är inte på samma sätt som styrelsen ute och träffar medlemmarna så ofta. Att då ha möjlighet att kommunicera via Egrannar underlättar för dem.