Om ingen vill ställa upp

Det är dags för årsstämma och intresset för att vara med i styrelsearbetet är svalt, trots valberedningens ansträngningar. Ni har försökt med allt; betonat vikten av gemensamt ansvar, informerat om fördelarna med att påverka föreningens arbete, och förklarat allvaret i den akuta situationen. Ändå vill ingen ställa upp och föreningen står utan ordförande och komplett styrelse.

Scenariot är vanligare än man kanske tror. En undersökning bland HSB:s bostadsrättsföreningar visar att 90 procent tycker att det är svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

En möjlig lösning är att ta in externa ledamöter i styrelsen. Innan alternativet övervägs är det emellertid viktigt att läsa igenom föreningens stadgar för att se om det är möjligt.
En extern stämmoordförande är inte ovanligt och är en lösning som dessutom ofta ses som en positiv injektion i föreningens arbete. Den utomstående ordföranden kan stå neutral och enbart fokusera på att allt går rätt till i arbetet. Risken för jäv minskar också.

Bostadsrättsföreningen Skuggviolen i Hässelby är en av många föreningar som valt att ta in en extern ordförande.

– I Skuggviolen är jag extern ordförande. Det är ett resultat av svårigheten att rekrytera styrelseledamöter och förutsätter att stadgarna accepterar en ledamot som inte bor i fastigheten, alltså inte är medlem, säger Bo Bergman.

Arvodet för engagemanget är timbaserat och beror på föreningens storlek. Enligt Riksbyggen rekommenderas för en förening med upp till 50 lägenheter och en styrelse med 5 ledamöter beloppet 32 100 kronor att fördela i styrelsen och för en förening med fler än 500 lägenheter ligger förslaget på 82 850. Ordförandens arvode ligger ofta mellan 8 200 och 24 000 kronor.

Håll fortlöpande medlemmarna uppdaterade om vad som sker för att förankra beslutet och för att berätta vad det innebär att ta in externa ledamöter.

Vad som förväntas av den externa ordföranden kan variera, exempelvis beroende på föreningens storlek och hur tung arbetsbördan är. Även här är det viktigt med tydlighet om vad som förväntas, både av ordförande och av styrelse.

– Min roll har främst varit att agera bollplank åt de aktiva ledamöterna. Efterfrågan på externa ledamöter ökar och det är vanligare att en stor förening köper dessa tjänster. En mindre förening har oftast inte resurser till detta, säger Bo Bergman.

Oavsett hur det har gått till, när styrelsen till slut kommit på plats så är det bra att påbörja valberedningens arbete direkt. Lägg upp en tidsplan, informera och börja fundera på kandidater inför nästa års stämma.
Om det fungerar bra med extern ordförande, varför inte fortsätta med det? Men ha ambitionen att fylla övriga styrelseposter med medlemmar i föreningen.

Det här var den avslutande delen i vår serie om valberedningens arbete. Vi på Egrannar hoppas att vi har varit till hjälp och tar gärna emot feedback och tips.