Den digitala världen är på frammarsch och allt fler efterfrågar snabbare internet i sina lägenheter. Bostadsrättsföreningar kan stilla den digitala hungern hos sina medlemmar och samtidigt spara pengar, anser Anders Broberg, informationschef på Stokab. ”Nya möjligheter öppnar sig för föreningar som ansluter sig till fiber”, säger han. Människor använder internet allt mer i sin vardag. […]

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att leva nära andra människor med olika rutiner och vanor. Ett vanligt klagomål är att någon i föreningen röker inomhus, vilket kan sprida en för vissa obehaglig lukt och påverka personer med överkänslighet för nikotin negativt. Om så är fallet bör man först och främst tala med den som […]

70 procent av de som dör på grund av brand gör det i hemmet. ”Med enkla knep kan bostadsrättsföreningar förhindra olyckor och snygga till statistiken”, säger Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Han delar med sig av sina bästa tips. Räddningstjänsten får omkring 6 000 larm om bostadsbränder varje år. Cirka 1 000 personer skadas och omkring […]

Under de senaste åren har bluffakturor blivit ett allt vanligare fenomen. Men inte bara företag och privatpersoner, utan även bostadsrättsföreningar, drabbas hårt av lurendrejarna. Rent allmänt märks för tillfället en viss minskning av bluffakturor, enligt Per Geijer, Svensk Handels säkerhetschef. Han menar att det tyder på att Svensk Handels arbete har gett resultat. Men minskningen […]

Energi och värme är stora utgiftsposter för i princip alla bostadsrättsföreningar. Men Thomas Giege, energirådgivare i Hallsbergs kommun, betonar att föreningar kan spara en hel del pengar genom att göra smarta energival. Mer än 50 procent av den totala energiförbrukningen i en fastighet går till uppvärmning. Värmen är alltså en stor utgiftspost för bostadsrättsföreningar. Men […]

Det är dags för årsstämma och intresset för att vara med i styrelsearbetet är svalt, trots valberedningens ansträngningar. Ni har försökt med allt; betonat vikten av gemensamt ansvar, informerat om fördelarna med att påverka föreningens arbete, och förklarat allvaret i den akuta situationen. Ändå vill ingen ställa upp och föreningen står utan ordförande och komplett […]

Två veckor kvar till årsstämman, men intresset för att ställa upp för styrelsearbete är svalt. Vad göra? Situationen är ett vanligt förekommande problem, menar Bo Bergman, extern ordförande i Skuggviolen i Hässelby. Föreningen har under årens lopp tagit fram en rad lathundar för att underlätta arbetet för valberedning, styrelse och medlemmar. – I en liten […]

Även om inte alla kan eller vill sitta i styrelsen eller valberedningen så kan man bidra på andra sätt. Givetvis ska styrelse eller valberedning inte ensamma ansvara för föreningens väl och ve, det är en gemensam uppgift och det är viktigt att betona. Att bo i en bostadsrättsförening är inte samma sak som att man […]

Valberedningens uppgift är att ta fram den perfekta styrelsen, men det är ofta lättare sagt än gjort. Vad bör man tänka på? Först, några formella krav på en styrelse i en bostadsrättsförening: Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara minst 18 år och vara medlemmar i föreningen. De ska […]

När väl valberedningen är på plats kan arbetet inledas. Men hur ska året planeras? Det första, och antagligen viktigaste, tipset är att börja i tid. Boka gärna in ett inledande möte omgående efter årsstämman, för att lära känna varandra och lägga upp en plan. Redan från början är det viktigt att valberedningen följer hur arbetet […]