Män majoritet i bostadsrättsstyrelser

62. Så många procent av bostadsrättsföreningarnas styrelser utgörs av män. Det visar en undersökning som BostadsrättsCentrum har gjort. Drygt 3000 föreningar har kartlagts.

Sammanlagt ingår 15 000 styrelsemedlemmar i undersökningen. Resultatet visar att det främst är män över 30 år som engagerar sig i bostadsrättsföreningen. Gruppen 21 till 40 år är underrepresenterad, enbart tolv procent inom den ålderskategorin sitter i styrelsen.

– Många föreningar har svårt att få medlemmar att engagera sig, vilket kan vara en anledning till att det inte är mer jämställt. Åtagandet att gå med i sin bostadsrättsstyrelse bland unga vuxna är också relativt lågt. För att alla aspekter av ett boende ska uppmärksammas är det viktigt med en styrelse där medlemmarna har en bred fördelning på såväl ålder som kön, säger Peter Björk, Marknads- och Försäljningschef på SBC, i en kommentar.

Undersökningen visar att det finns regionala skillnader. I Dalarna är hälften av ledamöterna kvinnor, medan i Västra Götaland och Västerbotten består 36 procent av styrelserna av kvinnor.