Nyvald i styrelsen – så kommer du igång

Vad ska du tänka på som nyvald i bostadsrättsföreningens styrelse? Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna, ger 5 tips för att snabbt komma igång.

Läs tidigare protokoll: Gör att du snabbt kan skapa dig en bild av vad som har hänt i föreningen. Det är till exempel vanligt att föreningar lägger ut förvaltning till externa företag för att styrelsen inte ska behöva göra allt själv. Kolla igenom vilka avtal som finns.

Prata med en tidigare styrelsemedlem: Gå igenom vad som har skett i föreningen och vad som är på gång.

Be om en rundtur i fastigheten: Du kommer att få frågor om var saker och ting finns när du är med i styrelsen. Vart ska man vända sig vid akuta problem? Nycklar och telefonnummer är bra att ha koll på redan från början.

Läs stadgarna: Dessa skiljer sig från förening till förening. Bostadsrättslagen täcker inte allt. Stadgarna reder ut vad som gäller i just er förening. Här kan du läsa om ansvarsfrågor, grillregler, ordningsregler och en massa annat.

Vem beslutar om vad? Vad ska styrelsen besluta om och vad ska stämman besluta om? Inte helt lätt att veta som nyvald. Mats Lindbäck förtydligar.

– Grunden är att styrelsen har totalansvaret för att förvalta föreningen och ta hand om huset. Ska man göra några större ändringar i verksamheten, och om det berör någon medlem särskilt eller medför stora nya kostnader, då krävs stämmobeslut. Men bästa starten för att skaffa kunskap är att gå på en kurs. Vi ordnar många sådana kostnadsfritt för våra medlemmar, säger han.