Allt fler har svårt att betala månadsavgift till föreningen

Antalet obetalade avgifter som går till inkasso har ökat, visar statistik från SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

Det tuffare ekonomiska läget med stigande räntor och en uppåtgående inflation gör att allt fler inte kan betala månadsavgiften till föreningen i tid.

– I början av året får vi alltid in en hel del frågor gällande obetalda avgifter och hur man ska hantera det som förening. Som medlem är det viktigt att komma ihåg att avgifterna är till för att täcka föreningens kostnader. Mellan juli och december 2022 skickade vi fem procent fler inkassokrav åt våra kunder jämfört med samma period föregående år. Det visar att detta redan nu är ett problem som vi tyvärr tror kommer bli allt vanligare, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett pressmeddelande.

För att undvika problem med försenade avgifter tipsar SBC bland annat om vikten av tydliga rutiner, att informera om vad som gäller för påminnelser och att inte särbehandla någon medlem.