Färre tror på högre bopriser

Allt fler tror att bopriserna kommer att sjunka framöver, enligt SEB:s senaste boprisindikator.

Trots att 18 procent tror att priserna sjunker, en ökning med åtta procent jämfört med februari, märks alltjämt en viss optimism då fortfarande 47 procent spår stigande bopriser framöver.

– Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020, då indikatorn återhämtade sig efter den initiala pandemichocken. Det råder dock en stor osäkerhet ifall förväntningarna snabbt kommer vända upp igen eller om det är början på en växande pessimism, skriver SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.