Foto: Colorbox

Så lyckas ni med städdagen

Sportlov i all är, snart är våren här och med den vårstädningen. Egrannar hjälper ger er åtta tips för en lyckad städdag.

Rent formellt faller uppgifterna under städdagen under bostadsrättsföreningens underhållsansvar. Därför går det inte att tvinga en bostadsrättsägare att delta och inte heller att ta ut straffavgift för den som inte vill delta. Däremot kan föreningen bevilja nedsättning av årsavgiften som motsvarar medlemmens arbetsinsats under städdagen.

Inför städdagen kan det vara bra att tänka på att:

  1. Följ covid-läget och myndigheternas senaste rekommendationer.
  2. Skicka ut inbjudningar till medlemmarna i god tid. Ett bra alternativ till att lägga lappar i alla brevlådor är att använda hemsidans anslagstavla. Om medlemmarna är registrerade där får de ett meddelande om städdagen i eposten.
  3. Uppmana medlemmarna att anmäla eventuella förhinder till styrelsen.
  4. Ordna med god mat och dryck och se till så att det även avsätts tid för att umgås, utan jobb.
  5. Försök att dela upp arbetsuppgifterna så att medlemmarna får ägna sig åt det som de är mest intresserade av. Till exempel kan man skicka ut en fråga i förväg om vilka uppgifter som medlemmarna helst utför.
  6. Passa på att inventera behovet av nyplanteringar.
  7. Se till att ha ordentliga verktyg, då blir arbetet roligare och snabbare utfört.
  8. Om ni hyr en container så kan det vara smart att locka medlemmarna med att de kan få slänga sina egna grovsopor där under städdagen.

Foto: Colorbox