Nytt år, nya stämmomotioner

2022 är här och våren innebär stämmotider i bostadsrättsföreningar. Men vad bör man tänka på om man vill göra sin röst hörd på stämman?

Stämmosäsongen närmar sig. Formellt ska stämman hålla senast sex månader efter räkenskapsårets slut, ofta kring maj. En bostadsrättsförening kan välja att lägga stämman under en viss månad, så länge den infaller under sexmånadersperioden.

Till stämman kan motioner inlämnas från föreningens medlemmar. Motioner kan du skriva själv eller tillsammans med andra medlemmar i föreningen. I kallelsen till stämman ska alla motioner vara med, vilket innebär att det är viktigt att vara ute i god tid om du har något du vill ta upp.

Bostadsrättsägarnas Riksförbund menar att det inte är ovanligt att få motioner inkommer till en årsstämma. En anledning tros just vara att motionstiden går ut så tidigt på året att många inte börjat fundera på motioner. Det är inte ovanligt att en föreningens stadgar kräver att motionen skall vara inne redan i januari även om årsmötet kanske ligger först i maj, något som är lätt att missa.

Tydlighet är viktigt. Man bör alltid ha en kort beskrivning om varför man vill motionera som man gör och även formulera motionen på ett sådant sätt att församlingen kan gå till beslut på den. En luddigt skriven motion vinner sällan framgång.

Kom ihåg att det är medlemmarnas förening, inte styrelsens, betonar Bostadsrättsägarnas Riksförbund. Därför uppmanar de bostadsrättsägare att genom motioner skapa den föreningen som bostadsrättsinnehavarna själva önskar.

I dessa coronatider är det viktigt att följa myndigheternas rekommendationer och att vara förberedd på flexibilitet inför stämman, beroende på hur smittläget vid den aktuella tidpunkten.