Ny lag möjliggör brf-stämma i coronatider

Coronakrisen slår hårt mot samhället och påverkar även bostadsrättsföreningar, inte minst under stämmotiderna som är på ingång. Förbudet med att vara fler än 50 personer på samma plats gör att många föreningar i förväg ber medlemmarna att anmäla sig till stämman och på sätt kunna planera hur många som kan komma.

Men det finns även andra lösningar. Sajten EFN rapporterar om en tillfällig lag som har införts för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor samtidigt som smittspridningen pågår i samhället. Lagen gäller året ut.

En del av lagen innebär att det blir enklare att delta på stämman genom ombud, exempelvis via nätet. Dessutom utökas möjligheten att poströsta och en medlem får anlita valfritt ombud, oavsett vad som står i föreningens stadgar sedan tidigare, och styrelsen kan godkänna att ett ombud företräds mer än en medlem.

Dessutom ska årsstämman kunna utföras digitalt om den hålls i lokalen som är angiven i kallelsen, hålls på den ort där styrelsen har sitt säte, och om alla på stämman godkänner att utomstående får följa stämman.