Styrelsens 10 vanligaste misstag

Stämman är avklarad, nu inleds styrelsens arbete. Men fällorna är många och såväl nya som rutinerade styrelsemedlemmar kan göra misstag.

Sajten Bostadsjuristerna har rangordnat de tio vanligaste misstagen som styrelser i bostadsrättsföreningar gör.
Med listan nära tillhands under verksamhetsåret kan styrelsen undvika att göra samma misstag som många andra redan har gjort:

1. Styrelsen har ett felaktigt antal ledamöter
2. Styrelsen fattar beslut som borde tas på stämma och vice versa
3. Styrelsen följer inte röstningsreglerna
4. Styrelsen för inte detaljerade protokoll
5. Styrelsen gör misstag i jävssituationer
6. Styrelsen tar inte tillräckligt ansvar för det löpande underhållet
7. Styrelsen hanterar inte störningar
8. Styrelsen förstår inte hur långtgående det ekonomiska ansvaret är
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet trots att grund för stämning finns
10. Bostadsrättsföreningen får ingen ersättning eftersom ingen stämmer styrelsen

Bostadsjuristernas hemsida kan du som styrelseledamot läsa mer utförligt om respektive punkt.