Vägglössen invaderar hemmen

En lavinartad ökning. Så beskriver Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, de senaste årens utveckling av vägglöss i de svenska hemmen. Antalet saneringar har på bara tre år ökat med 45 procent. Inte minst är läget särskilt allvarligt för flerfamiljshus, där spridningen kan ske snabbare än i enfamiljshus.

– En bostadsrättshavare är skyldig att snarast underrätta styrelsen om det finns ohyra i lägenheten så att det inte sprider sig. Det är föreningen som ansvarar för att sanera och utrota ohyran, och bostadsrättshavaren är då tvungen att lämna tillträde för det. Huvudregeln är att föreningen ska stå kostnaden för åtgärderna, om inte bostadsrättshavaren orsakat ohyran genom oaktsamhet, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC, i en kommentar.

Huvudanledningen till att vägglössen har blivit fler är att vi svenskar reser allt mer. En boende i en bostadsrätt har ansvar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten, påminner Stefan Lindberg på SBC.

För att stoppa utvecklingen är det viktigt att aldrig har resväskor öppna på hotellrum, tvätta kläder direkt efter en utlandsresa och kolla upp bostadsrättsföreningens försäkringar, tipsar SBC.