När kan man att klaga på dolda fel i lägenhet?

Jag köpte en lägenhet i somras och funderar nu på att göra om badrummet. Det är ett fungerande badrum men skulle vilja lägga in kakel osv. Jag började kontakta företag för offerter och de påpekade då att ventilationen var igentäppt så jag kontaktade brf för att få en OVK. Brf berättade då att en tidigare ägare gjorde om badrummet utan brf godkännande efter 2013 och brf vet inte om den gjordes fackmannamässigt och håller branchstandard. Denne stängde då troligen igen ventilationen. När jag köpte bostaden fick jag inte information om att badrummet var omgjort utan brf godkännande (har funnits en ägare emellan som jag köpte av). Jag blir därmed fundersam om det kan finnas fel som innebär att min egen renovering blir dyrare en planerat pga av tidigare ägarens renovering. Jag undrar om jag har några rättigheter om dolda fel upptäcks då jag anser att den tidigare ägaren borde informerat mig om att badrummet ev. kan vara fel renoverat. 

Med vänliga hälsningar
Hanna 

 

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Hej Hanna,

För köp av bostadsrätt gäller köplagen. Enligt 17 § köplagen ska lägenheten i fråga om art, kvalitet, och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Du har också rätt till en lägenhet som inte avviker från vad du med ”fog kunnat förutsätta” om lägenheten. Huruvida det föreligger ett dolt fel, dvs. ett fel som du inte kunnat upptäcka vid köpet, beror på vilken information du fick vid köpet (fanns information om renoveringen, fanns tillgång till OVK-protokoll, gjordes någon undersökning av besiktningsman etc.) och vad som gick att upptäcka vid en okulär kontroll. Gick det att se att ventilationen var igensatt? Om det inte fanns något som indikerade igensatt ventilation eller någon av de andra bristerna, så kan det vara ett dolt fel. Du skulle då kunna framställa anspråk på nedsatt köpeskilling från säljaren.

Reklamation måste ske inom skälig tid efter det att du upptäckt felet, (30 § köplagen) så vänta inte för lång tid med att meddela säljaren, det är ganska brådskande att göra en reklamation.

Säljaren har ingen generell upplysningsplikt, men känner säljaren till något som hen måste förstå är av väsentlig betydelse för en köpare måste säljaren upplysa köparen om detta. Om du kan bevisa att säljaren som du köpte av kände till felen så kan du även hävda att du ska få nedsatt köpeskilling på grund av svek (30§ avtalslagen).

Gällande ventilationen så faller ansvaret på föreningen i stor utsträckning (oftast dock inte själva ventilationsdonet i lägenheten). Om brister finns i själva ventilationssystemet som finns utanför lägenheten, eller i gemensamma ventilationskanaler är föreningen ansvarig att åtgärda detta.

Det finns mycket att säga om felreglerna vid köp av bostadsrätt, men hoppas denna korta redogörelse har varit till någon nytta.

Lycka till!

Advokat Martina Slorach
Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB