Otillåten andrahandsuthyrning – då agerar grannarna

Under sommarmånaderna är det många som hyr ut sin bostad för att tjäna extra pengar, och många grannar är okej med det. Men många skulle agera om de upptäckte att en granne hyrde ut utan styrelsens tillstånd, visar en ny undersökning.

Diskussionen kring andrahandsuthyrningar är ständigt aktuell. Närmare var tredje person anser att det alltid borde vara okej att hyra ut sin lägenhet i andrahand, oavsett tidsspann, visar en ny rapport som genomförts på uppdrag av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. 1 000 personer deltog i undersökningen.

Yngre personer har ofta en mer liberal syn än äldre när det gäller andrahandsuthyrningar under kortare perioder, visar rapporten. Men trots öppenheten skulle många agera om de upptäcker att grannen hyr ut utan styrelsen tillstånd. Nästan 40 procent uppger att de direkt skulle vända sig till sin bostadsrättsförening och omkring 20 procent uppger att de skulle hålla uppsikt över den aktuella lägenheten. 15 procent skulle gå och prata med grannen som hyr ut utan tillstånd.

– Det är viktigt att det finns en öppenhet och transparens i bostadsrättsföreningar. Både när det kommer till tydliga regler och rutiner kring vad som gäller angående andrahandsuthyrning. Men också mellan styrelsen och medlemmarna så att alla känner att de kan ha öppna dialoger med varandra. Vid minsta osäkerhet kring rådande regler bör man i första hand ta reda på vad som gäller och ta juridisk hjälp innan det blir fel. Det är betydligt enklare att klara ut eventuella oklarheter innan felaktigheter begåtts, säger Monika Jukic, Chefsjurist på SBC, i ett pressmeddelande.  

Foto: Flickr.com(Christer)