Advokaten svarar: Hur ska jag agera när en medlem vägrar betala?

Fråga:

Hej!

Vi har en medlem som ej betalar några avgifter till föreningen, inte heller banklån eller andra räkningar. Hon äger 50 procent, resten är ett dödsbo, till vilket hon är arvtagare. Medlemmen har en borgenär som nu betalar hennes banklån (den avlidnes far).

Han har lagsökt henne via jurist och verkar ha fått till stånd en försäljning av lägenheten. Även kronofogden har lagsökt henne. Vid en försäljning, i vilken ordning fördelas pengarna? Hur ska vi som förening agera i denna situation?
 
MVH/ En styrelseordförande

Svar:

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Frågan rör vilka möjligheter föreningen har att få betalt för de fordringar som föreningen har på bostadsrättshavaren, när det är fråga om en bostadsrätt som säljs exekutivt. Det finns en speciell regel i bostadsrättslagens 7 kap 16 a § som säger att föreningen har panträtt i bostadsrätten för fordringar som årsavgiften, insatsen, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse, förutsatt att sådana avgifter får tas ut enligt stadgarna.

Det innebär att föreningen vid en exekutiv försäljning har rätt till betalning ur köpeskillingen för fordringar av detta slag. Föreningen har rätt att först få betalt ur köpeskillingen, före andra panthavare. Föreningen kan ju även ha andra fordringar på bostadsrättshavaren, såsom till exempel skadeståndsanspråk eller avgifter för nyttjande av bastu eller parkeringsplats. Sådana avgifter följer inte av bostadsrättslagen, och föreningen har ingen panträtt i bostadsrätten för dessa fordringar.

Lycka till!