Hur ofta bör man byta portkod?

Vissa gör det ofta, andra sällan. Somliga två gånger om året, andra vartannat år. Själv bodde jag för en tid sen i en förening som hade ambitionen att göra det fyra gånger om året. Byta portkod, alltså.

I ärlighetens namn, efter en lång arbetsdag eller en sen kväll var det ibland svårt att komma ihåg vilken den aktuella koden var. Siffrorna som klottrats ned på handflatan hade smetats ut och blivit oläsliga.

Nåväl, att byta portkod är i grunden ett sätt att hålla obehöriga borta. Många är historierna om portkoder som har snurrat runt på nätet och skapat problem. Ibland kan den utlösande faktorn vara ett inbrott, men oftast är det en ren förebyggande säkerhetsåtgärd att koden byts.

Egrannar kontaktade Sveriges BostadsrättCentrum och SSF Stöldskyddsföreningen för att reda ut hur ofta en bostadsrättsförening bör byta sin portkod.

Annika Wikström, marknadschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:

Hur ofta rekommenderar ni att man byter portkod? Varför är det viktigt att byta?

– Det är viktigt att byta portkoden med jämna mellanrum eftersom det gör att färre personer vet om vilken portkod som gäller. Till exempel glömmer man inte portkoden bara för att man flyttat från huset. Ju färre personer som har portkoden desto bättre. Dessutom kommer det att synas på knappsatsen vilka siffror som används till slut och då behöver man inte ens känna till den för att komma in i porten. Jag skulle rekommendera att man byter portkod minst en gång per år.

Hur går man tillväga om man vill byta portkod?

– Portkoden programmeras i systemet och det brukar gå att tidsstyra det så att det inträffar ett visst datum. Den nya portkoden bör kommuniceras ut så säkert som möjligt. Vad en säker kommunikation är beror lite på hur man vanligtvis kommunicerar med de boende. Att dela ut lappar i brevinkastet kan vara ett bra alternativ.

Vilka koder bör man undvika?

– Man bör alltid undvika att använda samma siffror, tex 1111, 2222 osv det är allt för lätt att bara testa. Annars är siffror i rad inte heller så bra, tänker 1234, 4567, 2589, 1478 osv.

Lotta Mauritzon, ansvarig rådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen:

Hur ofta rekommenderar ni att man byter portkod? Varför är det viktigt att byta?
– Vi rekommenderar att man minst byter kod en gång om året. Sen är det upp till varje förening att bestämma själv vilken policy man vill ha. Det är ju naturligtvis viktigt med en bra kommunikation så att alla medlemmar och hyresgäster vet när koden byts ut och vilken kod som gäller. Det är en säkerhetsfråga att ha koll på att föreningens skalskydd funkar som det ska och att det håller en hög säkerhet.

Hur går man tillväga om man vill byta portkod?

– Ofta är det föreningens fastighetsskötare som är behjälplig med detta. Det kan även vara styrelsen som fixar det om man har lärt sig systemet. Många gånger sitter det en central dosa i exempelvis en el central som programmeras om.

Vilka koder bör man undvika?

– De uppenbara som 1234, 0000 osv.