Vilket ansvar har föreningen för lekplatser?

Sommarens entré med värme och lediga dagar innebär att många söker sig till lekplatser med sina barn. I de allra flesta fall är lekplatser enbart av godo, men statistik som Socialstyrelsen har tagit fram för Dagens Nyheters räkning, visar att 42 barn skadar sig varje dag.

Så, vilket ansvar har fastighetsägaren om det sker en olycka? Det korta svaret är att fastighetsägaren är ansvarig för att lekplatser som ligger på deras mark uppfyller myndigheternas säkerhetskrav.

Lekplatserna måste enligt lag besiktigas minst en gång om året och föreningen måste löpande kontrollera att lekplatsen är säker för barnet. Om så inte sker kan föreningen bli skadeståndsskyldig om en olycka inträffar.

Om det finns brister på lekplatsen måste föreningen se till att den inte används. En skylt eller avspärrning räcker emellertid inte. Är lekplatsen gammal är det särskilt viktigt att den besiktigas omgående. När en besiktning har skett behöver föreningen få ett protokoll, om inga dokument finns blir det väldigt svårt vid en eventuell rättstvist.