Så kan styrelsen få ordning i soprummet

Felsorterade sopor, otillåtna grovsopor eller skräp som slängs på golvet. Slarv i soprummet är ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar. Nu ökar intresset för kameraövervakning, men få vet vilka regler som gäller.

Bostadsrättsföreningar betalar ofta stora summor för att anställa externa firmor som hämtar otillåtna grovsopor. Slarv i soprummet är ett vanligt förekommande problem. Det senaste året har Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, märkt av ett ökat intresse för kameraövervakning i soprummen. Men få vet vilka regler som faktiskt gäller kring detta.

– Det krävs inget tillstånd för att filma ett utrymme som allmänheten inte har tillträde till. Dock finns det ett antal krav som du måste följa, till exempel måste alla boende få ordentlig information om beslutet. Det har också diskuterats kring att ta det hela ytterligare ett steg och publicera bildmaterialet på Facebook, vilket däremot inte är tillåtet, säger Andreas Lahham, chef för teknisk förvaltning på SBC, i ett pressmeddelande.

Även om intresset för kameraövervakning har ökat, så är det få föreningar som faktiskt har skridit till verket i frågan. Många känner att det kan vara olustigt att att övervaka grannar.

Det finns också andra åtgärder för att minska problemen i soprummen. SBC tipsar bland annat om att hyra containrar ett par gånger per år och bättre informera de boende om gällande regler.

– Mitt främsta tips om det endast finns papper och hushållsopsortering i din föreningen är att inskaffa mer sorteringsmöjligheter. Det kostar förvisso mer men en förening kan samtidigt spara pengar på att minska den ordinarie hämtningen av hushållssopor. Jag tror också på att informera de boende vad som faktiskt gäller. Om de boende förstår att det i slutändan är dem som betalar notan för slarvet finns det mer incitament till förbättring, säger Andreas Lahham.

Detta gäller kring kameraövervakning

  • De boende ska få ordentlig information om beslutet från styrelsen.
  • Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än enskildes intresse av att inte bli övervakad, dessa ändamål ska finnas dokumenterade.
  • Det inspelade materialet får enbart användas för det bestämda ändamålen och det är inte tillåtet att sprida det inspelade materialet, till exempel på internet.

Källa SBC.

Foto: Flickr.com(Yvonne Larssson)