Så mycket får en BRF-styrelse betalt

84 procent av bostadsrättsföreningarna betalar ut någon typ av arvode till sin styrelse, enligt en undersökning av Fastighetsägarna där drygt 1 000 BRF-medlemmar har intervjuats. Ju större förening, desto högre arvode, visar svaren.

Storleken på arvodet hänger ihop med föreningens storlek, ju större förening desto högre arvode, visar undersökningen.

I Stockholms innerstad är det vanligast förekommande med bostadsrättsföreningar som har mellan 20-49 lägenheter. 70 procent av dessa betalar ut mellan 20 000 till 60 000 kronor per år till hela styrelsen. Inte sällan utgörs arvodet av ett prisbasbelopp, vilket 2017 är 44800 kronor.

I mindre föreningar, med färre än 20 lägenheter, ligger arvodet under 40 000 kronor per år, enligt undersökningen. Däremot kan arvoden på 100 000 kronor eller mer förekomma i föreningar med över 200 lägenheter.