Oklarheter kring Skatteverkets nya regler

Line Zanden, Jurist Fastighetsägarna (Foto: Magnus Glans, Fastighetsägarna)
Line Zanden, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna välkomnar att Skatteverket ändrat sig när det gäller de retroaktiva reglerna (Foto: Magnus Glans, Fastighetsägarna)

Tidigare i år presenterade Skatteverket nya riktlinjer för vilka ytor i en bostadsrätt som anses skattepliktiga. Exempelvis inkluderades köp av parkeringsplats eller garageplats. Den nya linjen innebar att en lägenhet som utökas med en ”inte obetydlig yta” ska anses ha sålts, även om bostadsrättsägaren inte har flyttat eller planerar att flytta. Dessutom skulle reglerna gälla retroaktivt och riskerade drabba alla som förändrat bostadsytan sedan 2011.

Kritiken lät inte vänta på sig och många bostadsrättsägare befarade en skattechock.

– Det här kommer som en chock för många människor. Folk har varit omedvetna om skattekonsekvenserna av att förändra bostadsrätter, sade Göran Olsson, jurist och tidigare vd för branschorganisationen Bostadsrätterna, till Svenska Dagbladet.

Nu har Skatteverket beslutat att tillämpningen av de nya skattereglerna ska börja 2018.

– Det är bra att Skatteverket insett det orimliga i att ovetande hushåll drabbas. Nu kommer endast förändringar som sker från och med nästa år omfattas av de nya reglerna. Men fortfarande finns det många oklarheter kring vilka förändringar som är skattepliktiga och vilka som inte är det, säger Line Zandén, förbundsjurist på Fastighetsägarna, i ett pressmeddelande.

Skatteverket skriver bland annat att mindre förändringar av en bostadsrätt inte ska leda till skattskyldighet, såsom mindre förrådsutrymmen eller installationer av hissar.

Flera oklarheter återstår dock.

– Samtidigt som det är jättebra att Skatteverket skjuter upp tillämpningen till 2018 så finns ju reglerna redan. Man kan ju tänka sig att det redan finns ärenden där bostadsrättshavare har blivit taxerade för den här typen av förändringar. Överlag så skapar vägledningen oklarheter och blir en belastning på bostadsrätten som boendeform, säger Line Zandén.