Allt färre bostadsbränder

Januari  brukar vara den månad då det sker flest bostadsbränder. Men för januari månad 2015 var antalet bostadsbränder, 551 stycken, det lägsta antalet under hela 2000-talet. Det visar statistisk från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sedan 1988 har myndigheten fört statistik över bostadsbränder.

– Vi har under flera år sett en positiv trend att antalet bostadsbränder minskar. Det går ofta att minska risken för att det ska börja brinna hemma med några enkla åtgärder, säger Anders Westerlund, brandskyddsexpert på Anticimex, i en kommentar.

Den vanligaste brandorsaken i bostäder var glömda köksspisar. För att få ett bättre brandskydd rekommenderar Anticimex:

1. Ha fungerande brandvarnare och kontrollera batterierna regelbundet.
2. Ha en handbrandsläckare och en brandfilt samt se till att du vet hur de används.
3. Installera en spisvakt som stänger av spisen vid plötslig och hastig värmeökning.
4. Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren, brödrosten och andra elektriska apparater i köket när du inte använder dem.
5. Släck levande ljus när du lämnar rummet.

Foto: Flickr.com(morner)