Foto: Björn olsson,

Vem bär ansvaret för halkolyckan?

Snö, is och halka hör vintern till. Tyvärr orsakar dessa fenomen olyckor varje år. BRF-slarv med underhållet kan leda till tråkigheter. ”Ett stort ansvar vilar på styrelsens axlar. Lämpligt är därför att styrelsen tecknar ett avtal med ett plåtslageri eller en snöröjningsfirma”, säger Mats Lindbäck, på Bostadsrätterna.

Vem bär egentligen ansvaret för om någon halkar och slår sig utanför ditt bostadshus. Vilket ansvar har styrelsen om olyckan är framme?

Först och främst kan man konstatera att kommuner och fastighetsägare (till exempel en bostadsrättsförening) ansvarar för underhåll på marken som de äger. Slarv med underhållet kan alltså bli kostsamt för föreningen. En privatperson som skadas kan ha rätt till skadestånd.

– Som boende i en bostadsrättsförening har du inget eget ansvar om en istapp skulle falla från fastighetens tak och vålla skada. Inte ens om den fallit från din egen balkong, vilket kan vara tryggt att veta, säger Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna, i ett pressmeddelande.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har alltså ett långtgående ansvar om olyckan är framme. Föreningens ordförande kan till och med bli ensamt åtalbar om slarv med underhållet orsakar en personskada eller i värsta fall ett dödsfall.

– Det är allvarligt och ett stort ansvar vilar på styrelsens axlar. Lämpligt är därför att styrelsen tecknar ett avtal med ett plåtslageri eller en snöröjningsfirma, som sköter farorna professionellt och som kan ta på sig hela det juridiska ansvaret, säger Mats Lindbäck, i pressmeddelandet.

Men såklart, om du som privatperson ser en fara, till exempel en istapp som håller på att falla, så bör du naturligtvis kontakta fastighetsägaren och flagga för detta.

Foto: Björn olsson, http://www.bjornolsson.se/